Društvo “Liskovački kamen” je osnovano 2007.

 Osnivač i vlasnik društva "Liskovački kamen" je Osme Abdić.
Osnovna djelatnost društva je eksploatacija kamena te kompletne kamenoklesarske usluge koje uključuju obradu i ugradnju kamena.
Znanje i iskustvo stečeno dugogodišnjom tradicijom u obradi Liskovačkog kamena kao rezultat ima kvalitetan proizvod koji kupcima daje garanciju da je Društvo "Liskovački kamen" pouzdan poslovni partner.


Kamenolom je smješten u Liskovcu (Cazin) koji je od davnina poznat kao područje na kojem se vadio kamen.
U ovom kamenolomu eksploatiraju se visokokvalitetne vrste kamena koji je zbog svojih karakteristika
cijenjen i poznat kako kod nas tako i u svijetu.


Uz modernu mehanizaciju za eksploataciju i transport kamena
našim kupcima i partnerima obezbjeđujemo kamen kao finalni proizvod dostupan u svim
veličinama,bojama i oblicima.