Čvrst,plemenit,topao,ljut i stasit..ponosan..Takav je Liskovački kamen,a takvi su i
ljudi koji ga vec stoljećima obrađuju i bore se sa njim bez obzira na kišu,snijeg ili ljetne vrućine.
Svojim mukotrpnim radom ovi vrijedni ljudi su kroz dugogodišnju tradiciju uspijeli oblikovati i dovesti
kamen do savršenstva pa je samim tim i kamen postao prepozntaljiv ne samo na našim prostorima i regionu,
nego je Liskovački kamen postao prepoznatljiv po cijeloj Evropi.

Kada govorimo o kamenu,onda sa sigurnošću Liskovački kamen možemo svrstati među
najkvalitetnije vrste kamena na svijetu.
Tome u prilog govore brojna istraživanja i analize koje su vršene kod nas
i u inostranstvu.
Liskovački kamen odlikuje se, osim ljepote, i velikom izdržljivošću pa je zbog toga
veoma tražen i cijenjen na tržištu građevinskog materijala,kako kod nas tako i širom svijeta.
Liskovački kamen pojavljuje se u bijeloj, crvenoj i zelenoj boji,kao i u raznim debljinama i dimenzijama.
Zbog takvih osobina Liskovački kamen je danas postao gotovo neizbježan kod izrade građevinskih radova.
Bilo da je riječ o vajnskim ili unutrašnjim uređenjima.