Liskovacki Kamen

Kada govorimo o kamenu kao gradjevinskom materijalu, onda sa sigurnošću Liskovački kamen možemo svrstati među                       
najkvalitetnije vrste kamena na svijetu.
Tome u prilog govore brojna istraživanja i analize koje su vršene kod nas i u inostranstvu.
Liskovački kamen odlikuje se, osim ljepote, i velikom izdržljivošću pa je zbog toga
veoma tražen i cijenjen na tržištu građevinskog materijala,kako kod nas tako i širom svijeta.
Liskovački kamen pojavljuje se u bijeloj, crvenoj i zelenoj boji,kao i u raznim debljinama i dimenzijama.
Zbog takvih osobina Liskovački kamen je danas postao gotovo neizbježan kod izrade građevinskih radova.
Bilo da je riječ o vajnskim ili unutrašnjim uređenjima.